SKAUTI EVROPY
Scouts d'Europe
o fse
aktuality
kde jsme
foto
publikace
hry
carrick
podporuji
odkazy
kontakt
věte organizace
Snažte se zanechat po sobě trochu lepší svět, než byl ten, kdy jste se narodili. Baden-Powell
fse members
kurzorem vyber figuru
pro více informací klikni
Skautská výchova probíhá ve třech věkových kategoriích tzv. větvích. Pedagogika jednotlivých větví je přizpůsobena potřebám a stupni rozvoje dítěte.
osobnosti o skautingu
ASSE (Asociace skautek a skautů Evropy) je českou větví Mezinárodní unie skautek a skautů Evropy - Federace evropského skautingu (UIGSE-FSE).

Toto hnutí představuje trochu jiný pohled na skauting, než jaký se postupem času vyvinul v českých zemích. FSE charakterizuje:

Tradiční skauting

Používáme metodu v duchu zakladatele skautingu R. Baden-Powella...

Jsme přesvědčeni, že neztratila nic ze své aktuálnosti, že její bohatství a hloubku lze stále rozvíjet a že dovede oslovit dnešní mládež stejně jako před sto lety. Klíčem je držet se přesně zásad a cíle skautského hnutí - ty umožují jeho stálou obnovu.


Křesťanský skauting

Skauting je komplexní, zahrnuje celého člověka a proto je víra jeho nedílnou součástí...

Naším cílem je formovat opravdového křesťana, který žije Evangelium ve svém každodenním životě. FSE vyznává katolickou víru a při své činnosti se řídí pravidly této víry. Současně je v ekumenickém duchu otevřena křesťanům jiných vyznání. Roku 2003 byla FSE uznána Svatým Stolcem jako soukromé sdružení křesťanů - laiků. Zakotvení v církvi však nic nemění na laickém charakteru skautingu: skautské jednotky i celé hnutí jsou vedeny zásadně laiky. Rolí duchovních ve skautingu není být vůdci, ale doprovázet.


Evropský skauting

Chceme vytvářet bratrské vztahy mezi evropskými národy, objevovat to, co nás spojuje...

To bylo již cílem zakladatelů FSE. Předjímali tak volání papeže Jana Pavla II, aby se Evropa sjednocovala nejen politicky a hospodářsky, ale i duchovně: zejména aby znovu objevila své křesťanské kořeny. FSE dnes pracuje ve 20 zemích Evropy. Její členové pocházejí z různého kulturního prostředí a mluví různými jazyky, ale mají společný ideál, skládají stejný skautský slib, nosí stejný kroj, žijí ve stejném duchu a podle stejných zásad.


skautivlčatastarší skautkyroveřiúvodpilíře fseaktualityo fsekde jsmepodpořte násdar z daněodkazykontaktypřehled knížekknížka rádcůknížka vůdcůstezka nováčekstezka I.stupeňstezka II. stupeňmauglíceremoniálhistorie

ASSE©2011