V každém okamžiku života. Kdekoliv.

Umět se o sebe postarat. I o ostatní.

A zanechat po sobě trochu lepší svět.

Skauti Evropy

Styl

zodpovědnost – soběstačnost – spolupráce – příroda – práce – důvěra – přátelství – radost – víra – odolnost – formace – hra – pohyb – zručnost – pomoc – poznání – osobnost – zábava

 

Cíle skautingu

Zdraví

Život v přírodě rozvíjí fyzickou kondici ale i zdravé a přátelské vztahy. Je klíčem skautingu.

Charakter

Žijeme ve víru změn. Skauting pomáhá se nebát, držet směr, vede k samostatnosti a odpovědnosti.

Bůh

K Bohu jako cíli našeho života směřuje i celá skautská výchova, teprve v Něm dosahuje svého nejhlubšího smyslu.

Praxe

Skauting není teoretický systém, ale život v přírodě. Schopnost postarat se o sebe sama v každé situaci.

Služba

Skauting učí mladého člověka, že není na světě sám. Úcta a pozornost k ostatním lidem. Služba druhým.

Cíle

Proč to děláme

FSE věří, že každý člověk byl stvořen Bohem a že má své vlastní a jedinečné poslání. Cílem skautské metody je pomoci mu toto poslání najít a rozvinout.

Baden-Powellova metoda spočívá v tom, že ve skautské družině nevychovávají mladé skauty dospělí, ale jejich starší kamarádi. Ne poučováním, ale příkladem.

Větve

Skautská výchova se dělí do tří větví – věkových kategorií, jejichž pedagogika je uzpůsobená potřebám a stupni rozvoje dítěte.

Vlčata

8-12 let

Život vlčete se odehrává ve smečce – rodině, která pod vedením Akely společně prožívá dobrodružství v džungli a učí se základním dovednostem pro život v přírodě.

Skauti a skautky

12-17 let

Skauti jsou rozděleni do družin složených z 5-8 členů vedených nejzkušenějším z nich. Tvoří skautskou rodinu, která společně vaří, spí v jednom stanu, modlí se, starší členové učí mladší skautským zásadám ale i praktickým dovednostem. Družina pracuje na principu odpovědnosti starších za mladší.

Roveři a starší skautky

17 a více let

Roveři a starší skautky se podílejí na vedení a výchově vlčat a skautů. Zároveň se ale sdružují v klanech či ohních, kde mohou sdílet svoje zkušenosti, úvahy, cíle, nejistoty a v neposlední řadě víru.

Větve

22

Zemí

Evropy

Zemí Evropy

Lidí

Styl

Jedním z cílů zakladatelů Federace skautů Evropy bylo vytvářet bratrské vtahy mezi evropskými národy, objevit to, co nás spojuje.
Členové FSE pocházejí z různého kulturního prostředí a mluví jinými jazyky, ale nosí stejný kroj, skládají stejný skautský slib, žijí podle stejných zásad a ve stejném duchu.

Vedení

Petr Mokrejš

Petr Mokrejš

Starosta

+420 724 126 778

mokrejs@gmail.com

Antonín Štěpanovský

Antonín Štěpanovský

Náčelník

 +420 723 533 140

tonda.stepanovsky@gmail.com

Eva Jurčeková

Eva Jurčeková

Náčelní

 +420 607 518 802

eva.jurcekova@seznam.cz

 

Filip Boháč OP

Filip Boháč OP

Duchovní rádce

+420 607 855 215

filip@op.cz

1. Praha FSE, středisko sv. Jana Nepomuckého

Dominik Kršek

Dominik Kršek

Akéla smečky vlčat

2. Praha FSE, středisko sv. Zdislavy

 

Julie Faberová

Julie Faberová

Akéla smečky vlčat

Lucie Kolumpková

Lucie Kolumpková

Balú smečky vlčat

Eliška Peřichová

Eliška Peřichová

Vůdkyně oddílu

Anna Vodová

Anna Vodová

Pobočnice

Anna Tyburcová

Anna Tyburcová

Pobočnice

1. Litoměřice FSE, středisko sv. Štěpána

Martin Münster

Martin Münster

Vůdce střediska

Josef Průša ml.

Josef Průša ml.

Akéla smečky vlčat

Matouš Marek

Matouš Marek

Vůdce oddílu

2. Litoměřice FSE, středisko sv. Anežky České

Lada Smolková

Lada Smolková

Vůdkyně střediska

 +420 604 933 878

smolkova.lada@email.cz

Hana Průšová

Hana Průšová

Akéla smečky vlčat

+420 776 811 706

hanka.m@centrum.cz

2. Slaný FSE, středisko sv. Kláry

Eva Jurčeková

Eva Jurčeková

Akéla smečky vlčat

Oheň sv. Alžběty od Trojice

Veronika Mokrejšová

Veronika Mokrejšová

Starší ohně

Kristýna Štěpanovská

Kristýna Štěpanovská

Starší hlídky mladých

Klan bl. Karla I.

Petr Mokrejš

Petr Mokrejš

Starší klanu

+420 724 126 778

mokrejs@gmail.com

 

Kontakt

Skauti Evropy z.s. – sídlo organizace

Husova 234/8
110 00 Praha 1 – Staré město

Datová schránka: 8ka5uf5

Kontakt